Nasze kruszywa

 • żwir 2-16 (płukany)
 • żwir 2-16 (siany na sucho)
 • żwir 16-32
 • kruszywo 0-31,5
 • kruszywo 0-20
 • piasek 0-1
 • piasek 0-2 (siany na sucho)
 • piasek 0-2 (płukany)
 • piasek 0-3 (siany na sucho)
 • kamień otoczak
 • kamień przekruszony 0-31,5
 • mieszanka drogowa
 • mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31,5

(ok. 30% kruszyw przekruszonych)

 • mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31,5

(ok. 50% kruszyw przekruszonych)

 • mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31,5

(ok. 80% kruszyw przekruszonych)

 

Produkujemy również mieszanki drogowe o innym uziarnieniu pod indywidualne zamówienie klienta.